Dialogduk för föreningsutveckling

50 kr

Dialogduken är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan. Lägg din beställning här i butiken.

Du kan också ladda ner en studiehandledning här >

Kategorier: , , 

Syftet med hembygdsrörelsens dialogduk är att starta ett samtal i föreningen om det framtida utvecklingsarbetet. Duken är utformad så att alla i gruppen samtidigt kan läsa och antecknar det man kommer fram till direkt på duken. Samtalet är viktigt i sig, men det är också viktigt att lägga upp en konkret handlingsplan för det fortsatta arbetet i föreningen – det vill säga att gå från ord till handling. Dialogduken ger en möjlighet att på ett enkelt sätt genomföra träffar som bygger på interaktion mellan deltagarna – och där resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. Samtidigt som alla är involverade i genomförandet är också ansvaret för resultatet gemensamt.