Dialogduk för föreningsutveckling

0 kr

Dialogduken är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan. Beställ genom att kontakta SHF:s kansli på kansli@hembygdsforbundet.se eller 08-34 55 11, vx.

Kategorier: , ,  Tagg:

Syftet med hembygdsrörelsens dialogduk är att starta ett samtal i föreningen om det framtida utvecklingsarbetet. Duken är utformad så att alla i gruppen samtidigt kan läsa och antecknar det man kommer fram till direkt på duken. Samtalet är viktigt i sig, men det är också viktigt att lägga upp en konkret handlingsplan för det fortsatta arbetet i föreningen – det vill säga att gå från ord till handling. Dialogduken ger en möjlighet att på ett enkelt sätt genomföra träffar som bygger på interaktion mellan deltagarna – och där resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. Samtidigt som alla är involverade i genomförandet är också ansvaret för resultatet gemensamt.