Fårad mark

195 kr

Av: Niklas Cserhalmi
Antal sidor: 177
År: 2008 (nytryck)

För att kunna avläsa kulturspåren i ett landskap behövs det särskilda kunskaper. Nu finns det en metod som gör det möjligt att studera landskapet i sin helhet från vår tid och långt ned i de historiska skikten. Handboken Fårad mark  ger dig nycklarna till sådana studier. Det handlar om äldre tiders odlingsmödor, fornlämningar, vägdragningar och husbyggen. Boken kan användas både för självstudier och studiecirklar. Studieplan ingår.

När du handlar i butiken går överskottet till Sveriges Hembygdsfond.