En liten bok om torp, torpare och torpinventeringar - Cirkelpaket 6 ex95 kr

Skriften kan beställas som enstaka exemplar eller i paket om 6 skrifter.

Boken består av tre delar. Den första behandlar själva begreppet torp samt olika aspekter av den svenska torpbebyggelsen. Flera av texterna är hämtade från antologin Torpinventering. Del två handlar om torparens liv och har en mer etnografisk inriktning. Den avslutande delen handlar om torpinventeringar och är en praktiskt inriktad handledning av Kjell Andersson och Per Clemensson, författare till flera populära böcker om släkt- och hembygdsforskning.

Ladda ner och läs boken som pdf här