Kolla våra hembygdsgårdar

30 kr

Antal sidor: 68
År: 2013

I boken hittar du råd och tips kring praktisk förvaltning av föreningsdrivna lokaler och ska ses som ett hjälpmedel när föreningen systematiskt upprättar sin underhållsplan. Materialet lämpar sig väl att använda vid arbetsdagar, styrelsemöten eller i en studiecirkel. Det kan tillämpas på de flesta typer av byggnader för att tidigt lokalisera underhållsbehov och därigenom minska kostnaderna för åtgärderna.

När du handlar i butiken går överskottet till Sveriges Hembygdsfond.