Den svenska socknen

250 kr

150 kr

År: 2016

Riksarkivets årsbok 2016 har temat den svenska socknen och är utgiven  i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund med anledning av  hundraårsjubileet. En del artiklar är översiktliga, medan andra gör  nedslag i ett slags fallstudier: Hur uppkom en gång socknarna och vad  var deras funktion under medeltiden? Vad kan vi lära av gamla kartor och  av ortnamn? Hur kom socknarna att få en sådan stark ställning inom  svensk historia? I boken finns också en hel del om det viktiga  källmaterial som socknarna lämnat efter sig till nytta för akademiska  forskare, släktforskare och hembygdsforskare. Man blir dessutom påmind  om den rika flora av sockenbeskrivningar och man kan njuta av  skönlitterära beskrivningar av allt från Fröding till husförhör i  Katthult.


När du handlar i butiken går överskottet till Sveriges Hembygdsfond.