Hembygdens barn och skola - Cirkelpaket 6 ex150 kr

Hembygdsrörelsen är en resurs för skolan. Med sitt lokala engagemang  för orten och dess miljöer kan en hembygdsförening ge ett viktigt  komplement till skolans undervisning. I mötet med en hembygdsförening  får elever lära sig om platsens historia, möta lokalt föreningsliv,  prova på slöjd, delta i intervjuprojekt, forska i arkiv eller samtala om  demokrati och andra värdefrågor. Eleverna får möjlighet att reflektera  över historia och nutid, utbyta livserfarenheter och blicka in i  framtiden. Skriften vänder sig till hembygdsföreningar som vill utveckla  sitt samarbete med skolan. Här finns tips, inspiration och en mängd  exempel. Vad är viktigt att tänka på? Hur kan samarbetet passa in i  skolans läroplan? Vilka pedagogiska metoder finns? Och inte minst, hur  kommer man igång? Skriften passar för att användas i studiecirklar i  samarbete med studieförbund.

Ladda ner skriften som pdf

Ladda ner studieplan

Mer material finns på ­www­.­hembygd.se/barnochunga