Att känna sitt hemma

Produkten är tyvärr slut i lager :(

Hur kan en hembygdsförening ta tillvara ungdomars intresse och  engagemang för hembygdens landskap? Hur möts vi och i vilka former kan  vi arbeta tillsammans?

Ladda ner som pdf 
Ladda ner den gamla utgåvan från 2014 som pdf

Författare: Ewa Bergdahl och Viktoria Hallberg
Redaktör: Viktoria Hallberg
Layout: Olov Norin

I den här skriften beskrivs hur hembygdsföreningar tillsammans med ungdomar har arbetat med lokal historia, landskapets natur- och kulturvärden, friluftsliv och värdskap. ­Verksamheten har skett inom ramen för Sveriges ­Hembygdsförbunds frilufts- och ungdomsprojekt Ung hembygdsambassadör som pågått 2013–2016. En mängd goda exempel presenteras med erfarenheter, tips och inspiration för hembygdsföreningar som vill genomföra liknande verksamhet.

Genom att öka ungdomars förståelse för miljön och de historiska sammanhangen där de bor, kan man väcka deras intresse, skapa stolthet och stärka identiteten. Om vi förstår hur en plats har utvecklats och vilka faktorer som påverkat utvecklingen, är det också lättare att förstå de förändringar som pågår här och nu. Det ger oss bättre förutsättningar för att själva kunna delta och bidra i utvecklingen. Med den här skriften vill vi inspirera fler hembygdsföreningar och ungdomar till generationsmöten och engagemang i hembygdens landskap.