Att känna sitt hemma30 kr

Hur kan en hembygdsförening ta tillvara ungdomars intresse och  engagemang för hembygdens landskap? Hur möts vi och i vilka former kan  vi arbeta tillsammans?

Författare: Ewa Bergdahl och Viktoria Hallberg
Redaktör: Viktoria Hallberg
Layout: Olov Norin

Obs! Skriften är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet  Vuxenskolan. Vid beställning av fler än 3 ex betalas porto. Lägg din beställning här i butiken.

I den här skriften beskrivs hur hembygdsföreningar tillsammans med ungdomar har arbetat med lokal historia, landskapets natur- och kulturvärden, friluftsliv och värdskap. ­Verksamheten har skett inom ramen för Sveriges ­Hembygdsförbunds frilufts- och ungdomsprojekt Ung hembygdsambassadör som pågått 2013–2016. En mängd goda exempel presenteras med erfarenheter, tips och inspiration för hembygdsföreningar som vill genomföra liknande verksamhet.

Genom att öka ungdomars förståelse för miljön och de historiska sammanhangen där de bor, kan man väcka deras intresse, skapa stolthet och stärka identiteten. Om vi förstår hur en plats har utvecklats och vilka faktorer som påverkat utvecklingen, är det också lättare att förstå de förändringar som pågår här och nu. Det ger oss bättre förutsättningar för att själva kunna delta och bidra i utvecklingen. Med den här skriften vill vi inspirera fler hembygdsföreningar och ungdomar till generationsmöten och engagemang i hembygdens landskap.

Ladda ner den gamla utgåvan från 2014 (pdf)

När du handlar i butiken går överskottet till Sveriges Hembygdsfond.