Öppet för alla: Tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar

30 kr

Av Gunnar Häger
År: 2017
Antal sidor: 48

Gunnar Häger har arbetat som tillgänglighetskonsulent på Sveriges Hembygdsförbund. Öppet för alla: Tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar tillkom inom projektet Hembygdsgårdar för alla och utkom första gången 2010. Denna reviderade upplaga innehåller en introduktion till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den svenska lagstiftningen på området samt praktiska råd och tips om hur man kan öka tillgängligheten på museer och hembygdsgårdar. Kan rekvireras från SHF och de regionala hembygdsförbundens kanslier.

När du handlar i butiken går överskottet till Sveriges Hembygdsfond.